deurwaarder

Deurwaarder

Wat doet een deurwaarder?

Wat doet een deurwaarder in een incassotraject? Een incassobureau heeft geen wettelijke status, een deurwaarder wel. Een gerechtsdeurwaarder is een beëdigd ambtenaar benoemd door de Kroon. Een deurwaarder heeft meer middelen tot zijn beschikking om een betaling af te dwingen. Bijvoorbeeld het dagvaarden van de debiteur, het uitvoeren van vonnissen of het leggen van (loon)beslagen. Het minnelijke incassotraject kan door een incassobureau of een deurwaardersorganisatie worden uitgevoerd. Het gerechtelijke incassotraject uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder.

Gerechtelijk incassotraject

Indien de debiteur na verschillende aanmaningen en inspanningen van het incassobureau of deurwaarder in het minnelijke incassotraject niet tot betaling is overgegaan, kan het gerechtelijke incassotraject worden gestart. Dit zal niet in alle gevallen ook daadwerkelijk gebeuren. De schuldeiser zal in overleg met het incassobureau of de deurwaarder een (risico)afweging maken. In het gerechtelijke traject moeten (hoge) kosten worden gemaakt. Men zal inschatten of men de vordering en kosten met een juridisch traject zal kunnen innen. Is het dossier voldoende sterk, biedt de debiteur voldoende verhaal en wegen de opbrengsten op tegen de te verwachten kosten.

Meestal zal een gerechtsdeurwaarder eerst een incassobrief sturen. Een deel van de debiteuren besluit op basis van een brief van een gerechtsdeurwaarder alsnog te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal de deurwaarder een dagvaarding opstellen waarin de debiteur wordt opgeroepen bij de kantonrechter te verschijnen. Voor de zitting kan de debiteur nog betalen. Hiermee kan worden voorkomen dat de debiteur de (hoge) kosten voor de rechtszitting moet betalen.

Tijdens de rechtszitting kan de debiteur aangeven het niet met de vordering eens te zijn. Het is verstandig daarbij relevante brieven, e-mails, contracten en andere documenten aan de rechter voor te leggen. Ook de deurwaarder zal het dossier voorleggen en toelichten. Indien de debiteur niet op de zitting verschijnt, of geen toelichting wil geven, gaat de rechter er van uit dat de debiteur het met de schuldeiser eens bent. De schuldeiser zal dan in het gelijk worden gesteld door middel van een verstekvonnis.

Na het vonnis

Indien de vordering van de schuldeiser wordt afgewezen zal deze de kosten van het proces dienen te dragen. Indien de vordering wordt toegewezen zal de debiteur de vordering en de bijkomende kosten moeten betalen. De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis in dat geval aan de debiteur betekenen. Voor de debiteur is daarmee exact duidelijk wat op welke datum betaald dient te zijn. Het vonnis is een executoriale titel. Dat wil zeggen dat een deurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen en bij het uitblijven van betaling over kan gaan tot het leggen van beslag op loon, uitkering, auto, inboedel of andere zaken. Het is ook mogelijk dat slechts een deel van de vordering wordt toegewezen. Bijvoorbeeld de situatie waarbij de debiteur wel de openstaande vordering dient te voldoen maar (een deel van) de incassokosten niet.

Lees meer over incasso...

Gerelateerde links en informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>