sign here please

Incasso

Wat is een incasso?

Een incasso is eigenlijk niets meer of minder dan een betaling. Deze betaling zal meestal plaatsvinden voor een geleverd product of een geleverde dienst. Een incasso kan eenmalig zijn of bestaan uit meerdere periodieke betalingen. Incasso’s worden veel gebruikt voor regelmatig terugkerende betalingen, bijvoorbeeld maandelijkse energierekeningen, zorgpremies, huurtermijnen, hypotheekrente, (mobiele) telefoonkosten of kosten voor internetdiensten. Incasso is een handige manier van betalen.

Automatische incasso

incasso machtigingEen automatische incasso is een betaling waarbij u een bedrijf of organisatie een machtiging geeft om automatisch eenmalig of periodiek bedragen van uw rekening af te schrijven. Om een bedrag van uw rekening te kunnen incasseren moet het bedrijf een geldige, schriftelijke en ondertekende machtiging van u in bezit hebben. De organisatie mag pas na ontvangst van uw machtiging het afgesproken bedrag van uw opgegeven rekening afschrijven. Het bedrag mag niet hoger zijn en niet van een ander dan het door u opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Daarnaast dient de organisatie u tijdig en duidelijk te laten weten wanneer bedragen van uw rekening worden afgeschreven.

Incassomachtiging

Voor een incasso dient u altijd vooraf een incassomachtiging te geven. Met deze machtiging geeft u toestemming voor een eenmalige, of doorlopende incasso. Bij een doorlopende machtiging heeft u als consument 8 weken de tijd een incasso te herroepen. U geeft uw bank dan opdracht een incasso terug te draaien. Bij een eenmalige machtiging is dit niet mogelijk. Een machtiging dient in principe altijd schriftelijk te worden afgegeven en in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • de bedrijfsnaam
  • de reden van afschrijving
  • het bankrekeningnummer van de betaler
  • naam en adres van de betaler
  • handtekening van de betaler en datum
  • bedrag of bedragomschrijving

Tot invoering van SEPA (zie onder) kan een telefonische machtiging worden afgegeven. De organisatie is dan wel verplicht de betaler hiervan direct een schriftelijke bevestiging toe te zenden. Een machtiging volledig via internet is niet geldig. Wel kan de organisatie bijvoorbeeld een incassoformulier toezenden of op haar website plaatsen. Het is dan aan de betaler om deze uit te printen en te ondertekenen. Pas na ontvangst van dit formulier mag de organisatie bedragen incasseren.

SEPA, naar Europese incassoregels

IncassoDe incassoregels gaan wijzigen. Met ingang van 1 februari 2014 zou het Europese betalingssysteem SEPA (Single Euro Payments Area) worden ingevoerd. Dit is inmiddels uitgesteld tot 1 augustus 2014. Bedrijven zijn nog niet klaar met het aanpassen van hun systemen en processen. SEPA zal worden ingevoerd om betalingen en incasso’s binnen Europa te uniformeren en daarmee de interne Europese markt te bevorderen. Omdat een aantal zaken zal wijzigen is het verstandig in deze overgangsfase uw bankrekening, incasso’s en betalingen geregeld te controleren.

Wat houden de wijzigingen voor consumenten in?

De belangrijkste wijziging voor consumenten is de overgang naar een nieuw rekeningnummer, het zogenaamde IBAN nummer (International Bank Account Number). Met de IBAN check kunt u bij een bankrekeningnummer het bijbehorende IBAN nummer vinden. Omdat de IBAN nummers aanzienlijk langer zijn dat de huidige bankrekeningnummers, is het van belang bij het invoeren extra goed op te letten en te controleren of het nummer juist is. Een overboeking naar een verkeerd rekeningnummer kan vervelende gevolgen hebben. Het kost vaak veel inspanning om de (onterechte) ontvanger te achterhalen. Het kan daarnaast lang duren voordat de ontvanger het bedrag terug stort. In het meest vervelende geval kan of wil de ontvanger het bedrag niet terug betalen en moeten juridische stappen worden ondernomen.

Lopende incasso’s worden bij de overgang naar het nieuwe betaalsysteem door banken automatisch omgezet. U hoeft voor lopende incasso’s dus geen nieuwe machtigingen af te geven.

Het programma Kassa heeft recent aandacht besteed aan incasso’s en de overgang naar SEPA

Lees meer over incasso...

Gerelateerde links en informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>