Worried couple going over finances at home in living room

Incassokosten

Wet incassokosten (WIK)

Per 1 juli 2012 bestaat er een wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten. Doel is daarmee de incassokosten te normeren en maximaliseren. Incassokosten mogen niet eerder in rekening worden gebracht dan nadat de debiteur vooraf een kosteloze aanmaning heeft ontvangen waarin exact is aangegeven welke kosten in rekening zullen worden gebracht. Deze aanmaning dient een betalingstermijn van 14 dagen te hebben en wordt daarom wel als “14-dagenbrief” aangeduid. De normering ziet op alle kosten die met incasso te maken hebben. Er mogen dus ook geen administratiekosten, factuurkosten, herinneringskosten worden berekend voordat de 14 dagen termijn is verstreken.

Incassokosten staffel

De incassokosten die mogen worden berekend zijn vastgelegd in een staffel:

Hoofdsom Hoogte incassokosten*
over de eerste € 2500 15% (minimaal € 40)
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190000 1%
over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)

De staffel geldt verplicht voor consumenten, voor niet-consumenten kan in een overeenkomst van de staffel worden afgeweken. Het minimale bedrag aan incassokosten is €40,- het maximale bedrag is €6.775,-. Incassokosten kunnen eenvoudig worden berekend met de incassocalculator.

Incassokosten mogen per vordering één maal in rekening worden gebracht. Indien de schuldeiser zelf al incassokosten heeft berekend, mag het incassobureau of de deurwaarder dat niet nogmaals doen. De staffel stelt een maximum voor het totaal toegestane bedrage aan incassokosten, onafhankelijk door wie en op welk moment deze aan de debiteur worden berekend. Schuldinfo.nl heeft een aantal standaardbrieven opgesteld om bezwaar te maken tegen het  onjuist berekenen van incassokosten.

Stapelen incassokosten

Een vordering kan bestaan uit meerdere termijnen. Bijvoorbeeld een maandelijkse energiefactuur. Indien een debiteur 4 termijnen niet heeft voldaan kan de schuldeiser voor de totaal openstaande vordering één 14-dagenbrief sturen. In dat geval dient over dat bedrag als geheel de staffel te worden toegepast. De mogelijkheid bestaat ook dat de schuldeiser of het incassobureau per factuur een 14-dagenbrief stuurt en daarmee per afzonderlijke termijn incassokosten zal opvoeren. Dit kan nadelig zijn voor de debiteur. Bij een termijn van €65,- per maand zal in de eerste situatie (waarbij een 14 dagenbrief voor de 4 termijnen gezamenlijk is verstuurd) €40,- aan incassokosten worden berekend. In de tweede situatie zal over de zelfde vordering 4 x €40 euro aan kosten worden berekend. De wet maakt niet duidelijk of dit wel of niet is toegestaan. De rechter zal per geval de redelijkheid van de incassokosten vaststellen.

Rente

Een schuldeiser mag wettelijke rente in rekening brengen vanaf het moment dat de in de aanmaning gestelde termijn is verstreken. Dit mag ook indien vooraf een betaaltermijn is afgesproken of wanneer de debiteur laat weten dat hij zijn verplichtingen niet na zal komen. Er bestaat een wettelijke rente voor consumenten en voor niet-consumenten.

Lees meer over incasso...

Relevante links en informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>