Schuldhulp

Schuldhulpverlening

Wat is schuldhulpverlening?

Het komt regelmatig voor dat mensen met schulden geen uitweg meer zien. De schulden en aanmaningen stapelen zich op. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door gewijzigde financiële omstandigheden zoals een echtscheiding, het verliezen van een baan of het nemen van onverantwoorde financiële risico’s. Er bestaan verschillende organisaties die debiteuren helpen orde op zaken te stellen in hun financiële huishouding. De schuldhulpverlener kan daarnaast optreden als bemiddelaar tussen de debiteur en de schuldeisers. Er bestaan officiële schuldhulpverleners die via de gemeente worden ingeschakeld en commerciële organisaties. Hoewel het wettelijk niet is toegestaan geld te verdienen aan een schuldhulpverleningstraject, gebeurd dit helaas toch. Hier moet een debiteur dus goed op letten.

Minnelijke schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening start met een minnelijk traject. De debiteur kan zich daarvoor melden bij een van de Gemeentelijke Kredietbanken, de Sociale Dienst van de Gemeente of een particuliere schuldhulpverleningsorganisatie. De schuldhulpverlener maakt met de debiteur een inventarisatie van inkomsten, uitgaven en schulden. Vervolgens zal de schuldhulpverlener voor de debiteur een plan opstellen om in 36 maanden zoveel mogelijk van de schulden af te lossen. Daarbij zal aan de schuldeisers een voorstel worden gedaan welk deel van hun vordering kan worden afgelost. Daarnaast kan met een krediet worden gewerkt. De kredietbank stelt dan een krediet beschikbaar welke in 36 maanden door de debiteur moet worden afgelost. Aan de schuldeisers kan het voorstel worden gedaan dat direct (een deel van) de vordering wordt afgelost. Dit  kan er aan bijdragen dat schuldeisers bereid zijn mee te werken aan de voorgestelde regeling.

Wettelijke schuldsanering

schuldhulpverleningIndien in het minnelijke traject geen overeenstemming met de schuldeisers kan worden bereikt, kan de debiteur wettelijke schuldsanering aanvragen. Dit verzoek moet bij de rechtbank worden ingediend met een verklaring van de gemeente dat een minnelijke schuldsanering niet mogelijk is en een overzicht van de financiële situatie van de debiteur. Indien de rechter het verzoek toewijst zal een bewindvoerder worden benoemd. Toelating van de debiteur tot de schuldsanering zal in de Staatscourant worden gepubliceerd zodat mogelijke schuldeisers zich bij de bewindvoerder kunnen melden. De debiteur dient de bewindvoerder alle informatie te verstrekken die nodig is en volledig mee te werken aan de regeling. De rechtbank stel het af te lossen bedrag vast en de aflossingstermijn (meestal 36 maanden). Daarnaast stelt de rechtbank vast over welke inkomsten de debiteur maandelijks mag beschikken. De schuldeisers zijn gebonden aan de vastgestelde aflosregeling en dienen incasso-activiteiten te staken. Een verzoek kan ook werden afgewezen. Dit kan gebeuren bij onverantwoord koopgedrag, fraude of misdrijf. Tegen een afwijzing staat hoger beroep open bij het gerechtshof.

Einde schuldsanering

Minnelijke schuldsanering zal eindigen wanneer de debiteur de met de schuldeisers afgesproken aflossingen is nagekomen. De wettelijke schuldsanering eindigt meestal na 36 maanden. Het bedrag dat tijdens de looptijd is opgebouwd wordt door de bewindvoerder onder de schuldeisers verdeeld. Indien de debiteur aan alle verplichting van de saneringsregeling heeft voldaan, kan de rechter na 36 maanden de zogenaamde schone lei vaststellen. Dit houdt in dat nog openstaande schulden niet verder hoeven te worden afgelost en de debiteur van alle schulden af is. De schuldeisers zullen de restschulden in dat geval moeten afboeken.

Lees meer over incasso...

 

Gerelateerde links en informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>