creditcard

Veilig gebruik creditcard

Fraude met creditcard

De creditcard heeft een grote aantrekkingskracht op criminelen. Op verschillende manieren worden pogingen gedaan om misbruik te maken van creditcardgegevens. Vaak goed georganiseerde bendes opereren vanuit verschillende landen en gebruiken geavanceerde en slinkse technieken voor hun misdaden.

Skimmen is een veel gebruikte methode om creditcardgegevens te kopiëren en vervolgens te misbruiken voor criminele doeleinden.

Bekijk voor meer informatie over het misbruik van gegevens de volgende Zembla reportage over fraude.

Preventie tegen creditcardfraude

Creditcardmaatschappijen, banken en andere uitgevende instanties informeren gebruikers uitgebreid over het veilig gebruik van creditcards en nemen zelf zoveel mogelijk maatregelen om fraude te beperken. De meest belangrijke maatregelen voor creditcardhouders om fraude te voorkomen zijn:

 1. hou bij een betaling uw creditcard altijd in het oog en let op wat ermee gebeurd;
 2. geeft uw creditcardgegevens alleen af indien u zeker bent dat u met een betrouwbare instantie te maken heeft;
 3. ga niet in op opgevraagde e-mails of het ongevraagd  afgeven van uw creditcard gegevens. Raadpleeg bij twijfel eerst uw creditcardmaatschappij;
 4. laat uw creditcard gegevens nooit achter op een onbeveiligde site (een url van een beveiligde site begint met https://);
 5. stel u zo goed mogelijk op de hoogte van de betrouwbaarheid van een webwinkel/shop en controleer of deze is aangesloten bij keurmerken zoals bijvoorbeeld Thuiswinkel Waarborg;
 6. zet bij ontvangst direct een handtekening op uw creditcard;
 7. bewaar uw pincode strikt gescheiden van uw creditcard;
 8. scherm het intoetsen van uw pincode altijd goed af zodat personen of (verborgen) camera’s uw code niet kunnen achterhalen;
 9. controleer uw afschriften en overzichten zeer regelmatig om eventuele fraude direct te kunnen ontdekken. Log bij digitale overzichten minimaal een keer per week in om te controleren;
 10. controleer bonnen of rekeningen welke u met creditcard gaat betalen goed voordat u de betaling bevestigd;
 11. Bij iedere twijfel of vraag, neem direct contact op met uw creditcardmaatschappij;
 12. Bewaar een kopie van uw creditcard en alle gegevens op een veilige plaats zodat u bij fraude uw creditcardmaatschappij goed kunt inlichten.

Creditcardmaatschappijen monitoren transacties en houden elkaar op de hoogte van geconstateerde fraudegevallen. Wanneer een uitgevende instantie het vermoeden heeft dat fraude met uw creditcard is gepleegd (of kan worden gepleegd omdat uw gegevens mogelijk zijn gekopieerd,) worden maatregelen genomen. Vaak wordt uw creditcard direct geblokkeerd en ontvangt u bericht van het vermoeden van fraude. U ontvangt vervolgens een nieuwe kaart.

Wie betaalt de schade bij creditcardfraude?

Hoe de aansprakelijkheid van schade door fraude met uw creditcard is geregeld staat in de Algemene Voorwaarden beschreven. De wettelijke hoofdregel is dat de bank/instelling het risico draagt en voor de gebruiker een eigen risico mag gelden van maximaal €150,-. Dit eigen risico geldt alleen tot het moment van het melden van verlies, diefstal of fraude, indien de gebruiker de gestelde veiligheidsmaatregelen zou hebben verwaarloosd. Er zijn echter enkele belangrijke aandachtspunten. Bij opzet of grove nalatigheid is de schade voor rekening van de gebruiker. Het is belangrijk om adviezen over het gebruik van de creditcard zorgvuldig op te volgen. Bij verlies, diefstal of fraude dient dit onverwijld te worden gemeld, zodat de creditcard kan worden geblokkeerd. Doel is om verdere schade te beperken. Het is zeer belangrijk om regelmatig na te gaan of de creditcard nog in bezit is en om (online)mutaties te controleren. Indien criminelen ongestoord dagen of weken gebruik kunnen maken van gestolen gegevens, kan de schade hoog oplopen. Bij zaken voor een geschillencommissie of een rechter zal het niet frequent en goed controleren van aanwezigheid van de creditcard en de correctheid van mutaties al snel aan de gebruiker worden verweten.

Gerelateerde links en informatie

Lees meer over creditcard...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>